Thursday, July 10, 2014

Tiada judul

Penah tak rasa.
Begini.
Kau rasa rindu tapi tak dapat nak bagitau kau rindu.
Sakit tak rasa.
Menahan rindu.
Menahan marah.
Kecewa.

2 comments: